Login Form

Et godt psykisk arbejdsmiljø kræver en stærk og synlig leder. Lederkurset for virksomheder udvikler lederen på en anderledes måde end andre lederkuser. Med hjertevarme og humor arbejder kurset målrettet på at udvikle lederens psykosociale kompetencer. En leder i balance med sig selv har en stærk personlig gennemslagskraft, og formår derfor effektivt, at facilitere et konstruktivt psykisk arbejdsmiljø.

 

Bedre trivsel

Trivsel på arbedspladsen starter oppe fra - altså fra ledelsen. Og en undersøgelse foretaget i 2016 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø dokumenterer, at jo større engagement medarbejderne har i deres arbejdsplads, jo bedre trives de (kilde). Det gælder både i arbejdslivet og i fritiden. Med et sundt psykosocialt arbejdsmiljø sikrer virksomheden bedre trivsel, og i sidste ende, mindre sygdomsfravær.

 

Mindre sygdomsfravær

Mindre sygdomsfravær har en direkte forbindelse til virksomhedens bundlinie. På Foldberg lederkursus lærer lederen, at knytte organisationen tættere sammen ved at facilitere samarbejde og teamwork. Det betyder mindre stress, bedre trivsel og øget effektivitet.

Tilmeld dig her

 

Lederkurset optimerer samarbejde

På Foldberg Lederkursus fokuserer undervisningen på at udvikle mennesket bag lederen. Hvor andre lederkurser arbejder med budgettering, evaluering, økonomi og formel ledelse, fokuserer Foldberg lederkursus på at udvikle mennesket bag lederen. Resultatet for virksomheden og lederen er:

  • En leder med en konstruktiv tilgang til udfordringer og konflikter
  • En leder som kommunikerer empatisk
  • En leder som fungerer som en nærværende sparringspartner for sine medarbejdere

 

En synlig og klar leder

For os har en god leder en personlighed som gør, at andre konstruktivt understøtter de rammer som lederen udstikker. Ledelse er dermed et spørgsmål om personlighed ofte understøttet af faglige kvalifikationer. De faglige kvalifikationer er bestemt vigtige, og dem berører vi også undervejs. På Foldberg Lederkursus udvikler vi personen bag lederen så lederens attitude bliver bærende for at skabe den helt rette team-spirit i virksomheden. Vi arbejder henimod at skabe en synlig leder hvis attitude er præget af ro, tro og entusiasme. Fordi vi tror på, at medarbejderne naturligt følger en autentisk leder som kender, og står ved, sig selv.

 

Forskellen til andre lederkurser

Foldberg Lederkursus har et lidt anderledes fokus, end de fleste andre lederkurser. På Foldberg Lederkurser arbejder vi med menneskelig adfærd og reaktionsmønstre. Herudover strækker forløbet sig over 10-12 måneder, hvilket giver os mulighed for, at trække undervisningen helt ud i lederens dagligdag. Ved hjælp af personlig coaching bliver teori spejlet i lederens daglige udfordringer og forekommer derfor både letforståelig og anvendelig.

På Foldberg Lederkursus vil du komme ud af din komfortzone, fordi det er netop her, at personlig udvikling for alvor gør en forskel.

Tilmeld dig her